عمومی

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران و سرپرستان گروه ویوان

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران و سرپرستان گروه ویوان

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت منابع انسانی

یکی از محورهای مهم توسعه و پیشرفت “گروه ویوان” آموزش منظم کارکنان و به کارگیری آموزش است.
در همین راستا جلسه آموزشی با محوریت مدیریت منابع انسانی ویژه سرپرستان و مدیران ویوان برگزارشد.
برگزاری جلسه آموزشی مدیریت منابع انسانی

[button title=”سایر اخبار” link=”http://fa.en.vivan-co.com/category/news/” target=”_blank” align=”center” icon=”icon-globe” icon_position=”right” color=”red” font_color=”#fff” size=”4″ full_width=”” class=”” download=”” rel=”” onclick=””]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *