عمومی

حضور گروه ویوان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور مشهد

حضور گروه ویوان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور مشهد

گروه ویوان در نمایشگاه بین المللی دام و طیور مشهد

در این نمایشگاه که از تاریخ ۲۵ مرداد تا ۲۸ مرداد در نمایشگاه بین مللی مشهد دایر بود، گروه ویوان میزبان استاندار محترم خراسان رضوی، کارشناسان محترم ادارات کل دامپزشکی و  سازمان ملی استاندارد، اساتید محترم و چهره های شاخص و فعالان صنعت دام و طیور  بود.
گروه ویوان در نمایشگاه بین المللی دام و طیور مشهد

[button title=”سایر اخبار” link=”http://fa.en.vivan-co.com/category/news/” target=”_blank” align=”center” icon=”icon-globe” icon_position=”right” color=”red” font_color=”#fff” size=”4″ full_width=”” class=”” download=”” rel=”” onclick=””]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *