عمومی

حضور گروه ویوان در نمایشگاه انسان، حیوان و محیط زیست

حضور گروه ویوان در نمایشگاه انسان، حیوان و محیط زیست

حضور گروه ویوان در نمایشگاه انسان، حیوان و محیط زیست

گروه ویوان با دو برند خاک گربه میونا و گلدن در نمایشگاه انسان، حیوان و محیط زیست که از تاریخ ۲۵ ام اردیبهشت ماه تا تاریخ ۲۸ ام اردیبهشت ماه در هتل توریست توس مشهد برگزار شد، حضور یافت. در این نمایشگاه مجموعه های مختلف به معرفی و عرضه ملزومات نگهداری حیوانات خانگی پرداختند. (حضور گروه ویوان در نمایشگاه انسان، حیوان و محیط زیست)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *