عمومی

حضور گروه ویوان در نمایشگاه دام و طیور اصفهان

حضور گروه ویوان در نمایشگاه دام و طیور اصفهان

حضور گروه ویوان در نمایشگاه دام و طیور اصفهان

در شانزدهمین نمایشگاه دام و طیور اصفهان، گروه ویوان علاوه بر ارایه محصولات دانش بنیان خود، برند جدید آکوفیکس را معرفی نمود.

این نمایشگاه از تاریخ ۲۹ ام فروردین تا اول اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی اصفهان دایر بود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *