عمومی

مراسم افطاری گروه ویوان در ماه رمضان

مراسم افطاری گروه ویوان در ماه رمضان

رمضان ماه بندگی خدا

ماه رمضان نه تنها فرصتی برای انس با معبود و بندگی اوست، بلکه بهانه و فرصتی برای تجدید دیدارها نیز هست.

رمضان بهانه ای شد تا خانواده  همکاران گروه ویوان بار دیگر گرد هم آمده و در ضیافت افطاری ساعاتی سرشار از صمیمیت را با یکدیگر سپری کنند.

مراسم همکاران دفتر مرکزی در هتل پردیسان مشهد و همکاران گروه تولید و کارخانه در شهر قاین برگزار شد.

 

مراسم افطاری گروه ویوان در ماه رمضانمراسم افطاری گروه ویوان در ماه رمضان

مراسم افطاری گروه ویوان در ماه رمضان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *