عمومی

مصاحبه بخش خبر شبکه استانی خراسان رضوی با مدیر عامل شرکت دانش بنیان ویوان

مهندس احسان میرزاده

مصاحبه با بخش خبر

در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور مشهد که در تاریخ ۱۸ الی ۲۱ تیرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار گردید مدیر عامل شرکت دانش بنیان ویوان در مصاحبه با بخش خبر ۱۶ شبکه استانی خراسان رضوی گفت: محصولات شرکت دانش بنیان ویوان همواره برپایه تحقیقات علمی و همکاری های گسترده با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های معتبر کشور تولید شده و نقش بسزایی در از بین بردن سموم قارچی دارد و این محصولات موجب شده که فراورده های دامی نظیر کوشت و شیر سالم تر تولید شوند

مهندس میرزاده افزود : از جمله دیگر محصولات این شرکت دانش بنیان موجب افزایش چربی شیر و افزایش سودآوری واحد های تولیدی و پرورشی دام و طیور شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *