عمومی

همراهی گروه ویوان با شور و شوق دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید

همراهی گروه ویوان با شور و شوق دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید

همراهی گروه ویوان با شور و شوق دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید

در آستانه سال تحصیلی جدید و ایام مهر حسینی، گروه ویوان  با حمایت از دانش آموزان دبستان شهید راستگو در ایجاد شادی و نشاط سال تحصیلی جدید سهیم شد.
امید است بیش از گذشته بتوانیم در راستای انجام مسوولیتهای اجتماعی و امور خیریه قدم برداریم.
همراهی گروه ویوان با شور و شوق دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید

[button title=”سایر اخبار” link=”http://fa.en.vivan-co.com/category/news/” target=”_blank” align=”center” icon=”icon-globe” icon_position=”right” color=”red” font_color=”#fff” size=”4″ full_width=”” class=”” download=”” rel=”” onclick=””]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *